Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Microtek X-ray Scanners

Η Scripta εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιοποίησης αρχείων.

Στις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της υγείας, θεμελιώνεται η κομβική συνεργασία με την Microtek International Inc, στα πλαίσια της οποίας, η Scripta ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσωπεία των προϊόντων της εταιρείας Microtek στην Ελλάδα.

Η Microtek International Inc, με έδρα την Ταϊβάν, ιδρύθηκε το 1980 και τις τελευταίες τρεις δεκαετίες παρέχει καινοτόμες λύσεις ψηφιοποίησης.
Η εν λόγω εταιρία κατασκευάζει τους εξειδικευμένους επαγγελματικούς σαρωτές ακτινογραφικών – απεικονιστικών εξετάσεων (X-ray film scanners) Microtek Medi – 6000 Plus και Microtek Medi – 7000.

Η βέλτιστη λύση για την ψηφιοποίηση αρχείων νοσοκομείων, αφορά τον εξοπλισμό:

  • Microtek Medi - 6000 Plus (Παρέχει τη δυνατότητα ψηφιοποίησης έως και 15 ακτινογραφίες).
  • Microtek Medi - 6000 Plus και Microtek Medi - 7000 (Ψηφιοποιεί σε 7 δευτερόλεπτα μια ακτινογραφία).Οι παραπάνω σαρωτές δίνουν την δυνατότητα ώστε να ψηφιοποιείται κάθε είδους ακτινογραφίας – απεικονιστικού, με σκοπό να δημιουργείται ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Το πλεονέκτημα του σαρωτή Microtek Medi - 6000 Plus είναι ότι, μπορεί να σαρώσει έως 15 ακτινογραφίες – απεικονιστικά (autofeeder part) , γεγονός που τον κάνει μοναδικό στο είδος του.


ScanMed Software

Προτεινόμενη λύση για την εφαρμογή ψηφιοποίησης (software) είναι το ScanMed, όπου έχει αναπτυχθεί από την Scripta και έχει χρησιμοποιηθεί σε έργα ψηφιοποίησης στον τομέα της υγείας. Μερικά από τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι:

  • Διαβάθμιση Χρηστών (Admin , Power User κτλ)
  • Κατηγοριοποίηση Απεικονιστικών
  • Κατηγοριοποίηση Νοσοκομείων
  • Ευρετηρίαση Στοιχείων
  • Διπλή Καταχώρηση για τον Αριθμό Μητρώου (Μείωση λαθών καταχώρησης)
  • Σύστημα Εκτυπωτικών Αναφορών Παραγωγής(Reports)

Επομένως, παρέχεται μια ολοκληρωμένη λύση μέσω των σαρωτών για ακτινογραφίες – απεικονιστικά σελίδων (X-ray film scanners) τύπου, Microtek Medi – 6000 Plus και Microtek Medi – 7000 σε συνδυασμό με το software ψηφιοποίησης ScanMed.