Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Mobile εφαρμογές

QuickConnect - Αιτήματα Πολιτών

Μια σύγχρονη πλατφόρμα για έξυπνες συσκευές, μέσω της οποίας ο κάθε κάτοικος του Δήμου μπορεί γρήγορα και εύκολα να δηλώσει πρόβλημα ή βλάβη που αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Δήμου.

Αναφορά προβλήματος ή βλάβης στην πόλη που η επίλυση ανήκει στις αρμοδιότητες του Δήμου.

Αποστολή αιτημάτων κατευθείαν στο πρωτόκολλο για προσωπικές υποθέσεις των πολιτών.

  • Άμεση πρωτοκόλληση αιτήματος
  • Αποστολή αριθμού Πρωτοκόλλου στον πολίτη
  • Άμεση προώθηση αιτήματος στον αρμόδιο υπάλληλο
  • Ενημέρωση του πολίτη για την πορεία του αιτήματος (step by step)


QuickConnect - Αιτήματα Πολιτών