Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Εφαρμογές Πληροφορικής νέας τεχνολογίας

Ο τομέας της πληροφορικής είναι ένας κλάδος ο οποίος έχει ραγδαία ανάπτυξη. Η εταιρία Script@ όντας στην αιχμή της τεχνολογίας δημιουργεί την δική της πορεία και προσφέρει λύσεις σε θέματα πληροφορικής. Το τμήμα Έρευνας και Τεχνολογίας της εταιρίας μας, αναζητεί συνεχώς νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ώστε να προβλέψει τις ανάγκες της αγοράς.

Πλεονεκτήματα:

  • Μείωση αναλωσίμων και εργατοωρών
  • Φορητότητα
  • Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων
  • Αυτοματισμοί εργασιών
  • Αποθήκευση και οργάνωση
  • Αναβάθμιση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ποιότητας υπηρεσιών

Εφαρμογές ΠΛηροφορικής νέας τεχνολογίας