Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

Ψηφιοποίηση Οικοδομικών Αδειών Πολεοδομίας

Η εταιρεία Script@ προβλέποντας τις ανάγκες για την μείωση της γραφειοκρατίας και την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών – μηχανικών , έδωσε μια ολοκληρωμένη λύση σχετικά με το αρχείο οικοδομικών αδειών των πολεοδομιών (ΥΔΟΜ). Για την επίτευξη αυτού του στόχου χρειάζονται 3 βήματα:

  • Ψηφιοποίηση του αρχείου. Σε αυτή την φάση του έργου ψηφιοποιείται το σύνολο των εγγράφων ανά κατηγορία (π.χ. στέλεχος αδείας , κατόψεις, όψεις κτλ) Επίσης για εύκολη ευρετηρίαση καταχωρούνται κάποια πεδία που είναι απαραίτητα όπως ο αριθμός αδείας ,ο εργολάβος κτλ.

    * Η ψηφιοποίηση αφορά τα αρχεία προ του 2018

  • Ηλεκτρονική διαχείριση αρχείων. Ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση και έχοντας όλα τα αρχεία ψηφιοποιημένα η υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να τα επεξεργαστεί (προσθήκη – αλλαγές εγγράφων).
  • Γεωαναφορά (GIS) – Πρόσβαση στους πολίτες. Τελευταία φάση του έργου είναι η γεωαναφορά των Οικοδομικών αδειών σε μια πλατφόρμα (όπως το Google maps) με κριτήρια αναζήτησης ή μέσω του χάρτη. Κάνοντας εισαγωγή στο σύστημα (log in) με κωδικούς taxisnet (διασφάλιση διαπιστευτηρίων) μπορεί ο πολίτης πλέον να κάνει λήψη (download) τα αρχεία που τον ενδιαφέρουν κάνοντας αναζήτηση με τους 2 τρόπους που αναφέραμε.

Ψηφιοποίηση Οικοδομικών Αδειών Πολεοδομίας