Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων (Data entry) - Συμβουλευτική δράση GDPR


Ανάπτυξη λογισμικού (Software development) - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

με διακριτικό τίτλο «Script@»


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 8, Τ. Κ. 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α. Φ. Μ.: 800905362

Δ. Ο. Υ.: Ά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΗΛ.: 2310 - 535135

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 144604506000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ (45%), ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΑΣ (55%)