Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

SCRIPTA ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΜΗΧ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

με διακριτικό τίτλο «Script@»


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ 8, Τ. Κ. 55134, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α. Φ. Μ.: 800905362

Δ. Ο. Υ.: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΤΗΛ.: 2310535135, 2310449402

E-mail: info@scripta.gr

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 144604506000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΑΣ (55%) - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΡΑΤΣΟΡΗΣ (45%)