Ψηφιοποίηση αρχείων εγγράφων & λοιπών εντύπων - Καταχώρηση δεδομένων


Ανάπτυξη λογισμικού - Υπηρεσίες Υποστήριξης & Συμβουλευτικής

  

ΝΕΑ

  • Ψηφιοποίηση του αρχείου οικοδομικών αδειών (Πολεοδομία) του Δήμου Νεάπολης – Συκεών

Πραγματοποιήθηκε η ψηφιοποίηση του αρχείου οικοδομικών αδειών της πολεοδομίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Σκοπός του έργου ήταν η άμεση πρόσβαση των πολιτών μέσω της πλατφόρμας μας (με κωδικούς taxisnet), για την λήψη των εγγράφων τους και την εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

  • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
    (22/04/2021)

Εγκρίθηκε η συμμετοχή της Scripta στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους και σε ανέργους μεγαλύτερων ηλικιών».

Περισσότερα... >